Phonak

Výsledky 1 - 6 z 6

Phonak FreeCom 7100

sluchátka
Cena27 060 Kč
Cena s DPH32 743 Kč

Phonak FreeCom 5000

sluchátka
Cena17 206 Kč
Cena s DPH20 820 Kč

Phonak FreeCom 5000

sluchátka, pro vrtulníky
Cena17 206 Kč
Cena s DPH20 820 Kč

Phonak FreeCom 5000

sluchátka, XLR-5
Cena17 206 Kč
Cena s DPH20 820 Kč

Phonak FreeCom 7100

sluchátka, pro vrtulníky
Cena27 060 Kč
Cena s DPH32 743 Kč

Phonak FreeCom 7100

sluchátka, XLR-5
Cena27 060 Kč
Cena s DPH32 743 Kč