Phonak

Výsledky 1 - 6 z 6

Phonak FreeCom 7100

sluchátka
Cena27 817 Kč
Cena s DPH33 659 Kč

Phonak FreeCom 5000

sluchátka
Cena17 687 Kč
Cena s DPH21 402 Kč

Phonak FreeCom 5000

sluchátka, pro vrtulníky
Cena17 687 Kč
Cena s DPH21 402 Kč

Phonak FreeCom 5000

sluchátka, XLR-5
Cena17 687 Kč
Cena s DPH21 402 Kč

Phonak FreeCom 7100

sluchátka, pro vrtulníky
Cena27 817 Kč
Cena s DPH33 659 Kč

Phonak FreeCom 7100

sluchátka, XLR-5
Cena27 817 Kč
Cena s DPH33 659 Kč